مهاجر

چندروزیست که من حس عجیبی دارم

حس یک مرغ مهاجر شاید ..........

/ 2 نظر / 16 بازدید
محمود

سلام حاجي؟ خوبي؟ كجا به سلامتي؟ به شكوفه ها به باران برسان سلام ما را....

الهام

چند روزی است که من حس عجیبی دارم حس یک مرغ مهاجر شاید.... چقدر قشنگ!!!